Please do not hesitate and send your CV, we will answer.

  Name and Surname*

  Age*
  Contact number 1*
  Nationality
  Contact number 2

  Your country and town name

  Town/Area/Postcode where you are living at this moment

  Trade/Position looking for
  Years of experience

  What qualifications, trainings, cards, certificates have you got?

  What are you best at in this field of work?

  Name of the company you are working/or worked for
  How Long?
  If worked in other country: What work did you do?
  How Long?

  What hand tools have you got?

  What site electric machines have you got?

  Who recommended you our company?

  Upload your CV*
  Upload your pictures*

   Numele și Prenumele*

   Vârsta*
   Număr de contact 1*
   Naționalitatea
   Număr de contact 2

   Din ce țară, oraș ești?

   Orașul/Zona/Codul Poștal unde locuiești în momentul de față

   Poziția/Funcția/Meseria
   Ani de experiență

   Ce calificări, training-uri, carduri, certificate, ai?

   La ce te pricepi cel mai bine?

   Numele companiei pt. care lucrezi/sau ai lucrat
   Cât timp?
   În cazul în care ai lucrat în altă țară: ce lucrări ai făcut?
   Cât timp?

   Ce scule de mâna ai?

   Ce mașini electrice ai?

   Cine ți-a recomandat compania noastră?

   Atașează CV-ul*
   Atașează poza ta*

    Имя и фамилия*

    Возраст*
    Контактный номер 1*
    Национальность
    Контактный номер 2

    Из какой Вы страны, города

    Город/Район/Почтовый индекс вашего нынешнего место проживания

    Статус/Должность/Профессия
    Опыт работы

    Какие квалификации, тренинги, карточки, сертификаты у вас есть?

    Что вы делаете лучше всего?

    Имя компании где вы работаете/или работали
    Какой срок?
    Если работали в другой стране: какую должность занимали?
    Какой срок?

    Какой ручной инструмент у вас есть?

    Какой электрический инструмент у вас есть?

    Кто Вам рекомендовал нашу компанию?

    Добавьте свое резюме*
    Добавьте свою фотографию*

    Building Inspiring Spaces